Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stensättning, anläggning nummer 54, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, närmast oval, 3,5 x 4 meter stor och 0,3 meter hög, med klar begränsning bestående av 0,2-0,6 meter stora stenar. Anläggningen var helt fylld med mylla. Botten utgjordes av pinnmo.

Uppdaterad