Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Kommunal hjälp i Stockholm. Privat hjälp i Stockholm

Två korta avsnitt om vilken hjälp som gavs åt späda barn och deras mödrar år 1906 i Stockholm.

Det första avsnittet beskriver vilken kommunal hjälp som fanns att få om man var nybliven mamma utan pengar. Mor och barn kunde den första tiden få bo på en ”asyl”, en vårdinrättning. Om mamman efter det måste arbeta kunde hon betala någon att se efter barnet, vilket ofta var dyrt för en ensamstående, fattig kvinna, placera barnet i fosterhem eller få barnet placerat på Allmänna barnhuset. Modern fick då antingen betala en avgift eller ta arbete som amma på barnhuset. Då skulle man helst vara frisk och ha ”stark fysik och riklig mjölktillgång”. Fattigvården kunde hjälpa till med bidrag åt dem som inte hade några pengar.

Det andra avsnittet beskriver vilken privat hjälp som fanns: På Bendickska asylen togs fattiga, hemlösa, i regel ogifta mödrar och deras barn emot. Småbarnshemmet tog också emot mödrar och barn. Kvinnorna var tvungna att förutom sitt eget sköta om ytterligare ett eller två barn. 5 sidor.

Utdrag ur Om dibarn och deras mödrar i fattigvårdshänseende. - 1906. - S. 37-41

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad