Foto
Fotograf: Fredriksson, Göran H. (f. 1947). Stadsmuseet i Stockholm

Blockmakarens hus, köket.

Köket visas som det såg ut på 1920-talet. Huset är byggt i början av 1700-talet och har genomgått flera förändringar sedan ursprunget. Det nuvarande huset består av två sammanbyggda hus. Köket är beläget i sammanbyggnaden. I köket finns bara ett litet vädringsfönster, vilket gör det väldigt mörkt. Detta kan förklaras med att före mitten av 1800-talet lagades maten över öppen eld. Ljuset från elden var fullt tillräckligt. Men när man sedan installerar, den med ved eldade, järnspisen så stängs elden in och det blir mörkt. På bilden syns järnspisen till höger. Tittar man noga ser man olika luckor för olika ändamål. En lucka är för veden som stoppas in, en annan är ugnen, man kan också se en kran där kunde man tappa varmtvatten ur en mässingsbehållare som fyllts med vatten som värmts upp av elden.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad