Föremål
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stensättning, anläggning nummer 46, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:3

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, ca 2,5 meter stor och 0,3 meter hög, övertorvad förhöjning med ett meterstort stenblock synligt i V.

Stensättning, närmast oval, 2 x 2,5 meter stor och 0,3 meter hög, uppbyggd av 0,2-0,5 meter stora stenar lagda i 1 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo.
I anläggningens SV del påträffades keramik, brända ben och kol.

Uppdaterad