Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 44, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:5

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, ca 7 meter stor och 0,3 meter hög, övertorvad förhöjning.

Stensättning, rund, 5,5 meter stor och 0,5 meter hög, med tydligt lagd kantkedja bestående av 0,2-0,3 meter stora stenar. Anläggningen var uppbyggd av en småstenspackning bestående av ca 0,1 meter stora stenar lagda i 2-3 skikt med mylla mellan stenarna. Botten utgjordes av pinnmo.
I större delen av anläggningen påträffades ett 4 meter stort och 0,4 meter tjockt brandlager som innehöll en järnkniv, keramik, brända ben och kol.

Uppdaterad