Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stensättning, anläggning nummer 4, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Stensättning
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:2

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen var ej synlig före undersökning.

Stensättning, oregelbunden, troligtvis skadad av vägbygge, ca 3,5 meter i diameter och ca 0,3 meter hög, uppbyggd av 0,1-0,5 m stora stenar i 1-2 skikt med fyllning av mylla. Botten utgjordes av pinnmo i S och berg i N.
I anläggningens centrum påträffades bränd lera och vid rensning enstaka keramikskärvor.

Uppdaterad