Föremål
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Brandgrav, anläggning nummer 13, fornlämning RAÄ 143 i Spånga socken

Fornlämningen inventerades: 1927, 1951
Utgrävningsår: 1971
Typ av anläggning: Brandgrav
Datering: Förhistorisk tid
Antal fynd:15

Ur: Gravfält 143, Spånga, Hansta. Arkeologisk rapport. SSM 1971.

Anläggningen syntes före undersökning som en rund, 8 meter i diameter och 0,8 meter hög, övertorvad förhöjning med ett tiotal ca 0,1- 0,6 meter stora stenar synliga i ytan.

Stensättning, rund, 9 meter i diameter och 0,6 meter hög, med tydligt lagd kantkedja bestående av 0,5-1 meter stora stenar. Anläggningen var uppbyggd av 0,2-0,8 meter stora stenar med fyllning av mylla. Botten utgjordes av pinnmo. I anläggningens centrum påträffades ett 2 x 3 meter stort och 0,26 meter tjockt brandlager med sot och kol, innehållande ett bronsfragment, keramik, bränd och obränd lera, brända ben och kol.

Anläggningen överlagrade två härdar, A62 och A63.

Uppdaterad