Omslagsbild Vinden blåser vart den vill
Litteraturtips
Författare: Pettersson, Bertil (f. 1902). Stockholms stadsbibliotek

Vinden blåser vart den vill : om Guds verk på Södermalm / Bertil Petterson

Många frikyrkor och andra andliga rörelser i huvudstaden har börjat sin verksamhet på Södermalm. Den här boken berättar om dem, med början i pietismen på 1720-talet till SAM-församlingen på 1960-talet.

Ett kapitel handlar om Elsa Borg och hennes mission och sociala arbete bland fattiga, främst kvinnor och barn, vid Vita bergen. 1876 blev hon föreståndare för ett kvinnohem på Skånegatan. Där skulle unga kvinnor utbildas i bibelkunskap, för att kunna föra ut den kristna läran till invånarna i området och även hjälpa dem i deras fattigdom. Senare startade hon bland annat ett skyddshem för flickor i Groens malmgård i Vita bergsparken.

Boken innehåller en beskrivning av olika svenska frikyrkor och skillnaden mellan dem. Den avsluta med en litteraturförteckning och ett omfattande personregister samt en kronologisk lista över viktiga årtal. 168 sidor.

Innehåll
Södermalm en stad för sig
Pietismen. Kyrkokritisk men ej kyrkofientlig
Skärpt kyrkopolitik, konventikelplakatet
Dippel och radikalpietismen
Gråkoltarna – en tragedi
”Låt oss gå ut ur Babel”
Filadelfiska sällskapet i Mommas hus
”Husförsamlingen” vid Danviken
Främlingarna på Södermalm
Herrnhutarna och den fria nåden
Reorganisation av herrnhutarmissionen
Predikande pigan på Södermalm
”Vännerna”, en massrörelse
Anders Collin på nya vägar
Biblar, katekes och husförhör
George Scott – en banbrytare
C. O. Rosenius axlar Scotts mantel
Söderpionjärer försöndagsskolan
Väckelse och social hjälpverksamhet
Stadsmission och missionsinstitut
Ett försök till mission på Söder
Metodismen kommer – av amerikanskt märke
Ny kyrka vid Mariatorget
Nya rörelsen kommer till Söder
Metodistförsamling på östligaste Söder
Två missionsföreningar på Södermalm
Lutherska missionsföreningen bildas och bygger kyrka på Söder
Två frågor vållar kriser
Nattvardsfrågan och församlingsbildning
Andligt och socialt hand i hand
Ett centrum för evangelisation
Hyddemmission nytt initiativ
Baptismen till Söder för att stanna
Elsa Borg vid Vita bergen
Samkristet räddningsarbete
Frälsningsarmén öppnar eld på Söder
Fattigprästen och hans församling
En åder av socialt intresse
En församling växt ur två rötter
Ung församling vid Slussen
Både armé och församling
Närmare varandra
Tider
Vem är vad?
Litteratur
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad