Omslagsbild Hyddor och helgedomar i huvudstaden
Litteraturtips
Upphov: Okänd. Stockholms stadsbibliotek

Hyddor och helgedomar i huvudstaden : väckelserörelsens byggnader i Stockholm 1840-1990

Den svenska frikyrkorörelsen växte fram under den senare delen av 1800-talet, då religionsfrihet började införas och det blivit tillåtet för alla att hålla bönemöten. Rörelsen blev en viktig kraft i framväxandet av den svenska demokratin, genom sitt engagemang i sociala frågor och för människors lika värde.

Under den här perioden byggdes en mängd nya lokaler för verksamheten, från enkla ”missionshyddor” till ståtliga kyrkor. Här beskrivs Stockholms alla frikyrkobyggnader, varav många idag är rivna. Varje byggnad beskrivs med faktauppgifter såsom byggår, adress och arkitekt samt ofta foton och ibland ritningar. Det ges också en historisk bakgrund till de enskilda församlingarna och deras verksamheter.

På pärmens insidor finns en karta med alla byggnaderna utprickade, både de som finns kvar och de som är borta. Boken avslutas med en omfattande litteraturförteckning samt register över kyrkor, personer och bilder. 271 sidor.

Innehåll

FÖRETAL
FÖRORD
REDAKTIONELLT
EN BYGGANDE GEMENSKAP
Väckelsens folk byggde sina gudstjänstrum
Materiens ånga och Andens vind
Med evangelium i profana lokaler
Noe ark
Benickebrinken
Momma-Renstiernska palatset
Salongsmöten
Övriga lokaler
Tron var verksam genom kärlekens gärningar
Prins Carls inrättning för fattiga barn
Stockholms Kristliga Ynglingaförening
Diakonissanstalten
Stockholms Stadsmission
Elsa Borgs mission i Vita bergen
Soldathem
Stockholms sjömansmission
Stiftelsen hem för de elända
Stiftelsen Stora Sköndal
Missionshyddor och helgedomar
”Ett heligt tecken”
MÄNNISKORS MÖTESPLATSER PÅ SÖDER
NÄR VÄCKELSEN FICK TAK ÖVER HUVUDET I STOCKHOLM
Brödraförsamlingens salsbyggnad i den Hjärneska trädgården
Engelska kyrkan
Blasieholmskyrkan
VÄCKELSERÖRELSENS BYGGNADER, DES BAKGRUND OCH VERKSAMHET
Herrnhutismen
Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen
Svenska Alliansmissionen
Svenska Missionsförbundet
Svenska Baptistsamfundet

Fribaptistsamfundet
Örebromissionen
Svenska Pingstväckelsen
Metodistkyrkan
Frälsningsarmén
Svenska Frälsningsarmén
Adventistsamfundet
Ungdomsarbete med mönster från England
HELGEDOMAR I NUET OCH FRAMTIDEN
Nutida kyrkobyggnadsverksamhet
Tankar inför framtiden
LITTERATUR
APPENDIX
BILAGOR
Hyddornas och helgedomarnas byggnadsår, arkitekter och byggmästare
Arkitekturtermer
Förkortningar
Författarsignaturer
Bildförteckning
Personregister

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad