Omslagsbild Börshuset
Litteraturtips
Författare: Bedoire, Fredric (f. 1945). Stockholms stadsbibliotek

Börshuset : från rådhus till hemvist för Svenska Akademien / Fredric Bedoire

Följ med till Stortorget och in i Börshuset där Svenska akademien har sina lokaler idag! Den här boken är fullspäckad med information om byggnaden och dess olika verksamheter genom århundradena. Den innehåller mängder av bilder; målningar, teckningar, ritningar och foton. Några av fotona är nytagna och visar Akademiens inre rum, med mycket inredningsdetaljer. De inledande kapitlen handlar om platsen före byggandet av Börshuset. Boken avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt ett omfattande personregister. 335 sidor.

Innehåll
Förord
Börshuset berättar
BAKGRUNDEN
Rådhuset vid Stortorget
Det medeltida rådhuset
Tessin den äldres rådhusprojekt
De sista husköpen
Börshus i Stockholm
Börs i 1600-talets Sverige
Vid Järntorget
Generalfaktori med börs
I Narva
De tjugotvå förslagen
Rådhus och börs
Börshusförslagen
TILLBLIVELSEN
Maktkamp
Gehör hos riksdag och kung
I väntan på rivning
Carl Johan Cronstedts börsprojekt
Carl Sparres ingripande
Börshusbygget
Den unge Palmstedt
Det omfattande bygget
Högklassiskt hantverk
Palatset fullbordat
Mellan rokoko och gustavianskt
Ornamentikens bildspråk
Begränsad förgyllning
Borgerligt eller aristokratiskt
Tornet
Brunnen på Stortorget
VERKSAMHETEN
Börshuset till fest
Assembléerna
Par Bricole och Bellman
Svenska Akademien
I skymningen efter Gustav III
Nyordning under Karl Johan
Renovering och förgyllning
Ny tid under Oscar I
Stockholms bildningssällskap
De sista stora festerna
Nedgång kring sekelskiftet 1900
Köpmansbörsen
Stockholms börsförening
I Göteborg, Oslo och Gävle
Stockholms fondbörs
Problem under kungabalerna
Ett upprört ögonblick
Staden tar över
Arbetardemonstration
Börshus i 1800-talets smak
Storstadsbörs
Nytt börshus
Modernitet i det gamla
Börshuset under krigsårens spekulationsfeber
Börshallens förändring
Under datoriseringens färla
Ove Hidemarks ombyggnad
De stora förändringarna
Nobelmuseet – The Nobel Prize Museum
Svenska Akademien
Magna Sunnerdahls donation
Inflyttning och restaurering
En ny era
Finlandsfrågan
Musik åter till huset
Akademiens vardag
Regn av stuck i Akademien – restaurering
Pendyl och stängda dörrar
En hyllning till Tomas Tranströmer
Under de vackra källarvalven
I PEN-klubbens anda
Börshuset i fokus
Knytblusmanifestation
Återhämtning
De senaste åren – en bildepilog
ERIK PALMSTEDTS AV GUSTAV III FASTSTÄLLDA RITNINGAR
Kommentarer och referenser
Källor
Bildkällor
Register

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad