Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Svensson, Kenneth (f. 1952), Carlsson, Michel (f. 1962). Stockholms stadsbibliotek

En handelsmannagård på Södermalmstorg / Kenneth Svensson, Michel Carlsson

I det här kapitlet redogörs för delar av de arkeologiska undersökningar som genomförts vid Södermalmstorg. Spåren visar att bebyggelsen från 1300-talet hade tydliga influenser från södra Östersjöområdet och specifikt norra Tyskland. Husen hade glasfönster, vilket var ovanligt fram till slutet av 1500-talet. Det, liksom skärvor av exklusivt glas från bägare och andra kärl, tyder på att husets ägare var mycket förmögen. Det byggdes sannolikt av en tysk handelsman. En stor del av Stockholms befolkning vid den här tiden var just tyskar som arbetade med handel eller hantverk.

Kapitlet innehåller färgfoton från utgrävningen samt på de arkeologiska fynden. Det avslutas med en käll- och litteraturförteckning. 10 sidor.

Utdrag ur Sankt Eriks årsbok 2016. Invandrat och utvandrat : Stockholms stadsmiljö i ett internationellt perspektiv. – 2016. – S. 24-33

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad