Vänthall vid Gullmarsplans busshållplats. På betongdäcket finns fyra långa tunnvälvda skärmtak klädda med falsad naturfärgad plåt, två på en "ö" i mitten och två längs de yttre kanterna. Runt betongdäcket finns en betongmur. På "ön" i mitten finns en vänthall med ett tak format som tre parallella tunnvalv, täckt med naturfärgad falsad plåt. Väggarna är av glas och rostfritt stål på en sockel av betong.
Foto
Fotograf: Ek, Mattias. Stadsmuseet i Stockholm

Gullmarsplans busshållplats. vänthallen

Bussterminalen vilar på ett betongdäck över tunnelbanespåren. På betongdäcket finns fyra långa tunnvälvda skärmtak klädda med falsad naturfärgad plåt, två på en "ö" i mitten och två längs de yttre kanterna. Runt betongdäcket finns en betongmur. På "ön" i mitten finns en vänthall med ett tak format som tre parallella tunnvalv, täckt med naturfärgad falsad plåt. Väggarna är av glas och rostfritt stål på en sockel av betong.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad