Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Mittpartiet av slottets södra fasad mot Slottsbacken

Uppdaterad