Omslagsbild kapitel
Litteraturtips
Författare: Holmgren, Ann Margret (1850-1940). Stockholms stadsbibliotek

Ungdomsår / Ann Margret Holmgren

Ann Margret Holmgren var en känd samhällsdebattör och mycket aktiv inom både kvinno- rösträtts- och fredsrörelsen. 1902 var hon med och bildade Föreningen för kvinnans politiska rösträtt i Stockholm. Stort uppseende väckte hennes tankar om fri kärlek och sex utanför äktenskapet.

Kapitlet Ungdomsår är hämtat från hennes självbiografi och handlar om hennes tonårstid i Stockholm, dit familjen flyttat då fadern blev riksdagsman. Bland annat berättar hon om en incident på Norrbro:

Det var inte så lätt för en ung flicka att gå ensam i slutet på sextiotalet i synnerhet inte för den, som inte visste, var det var allra mest illa ansett att gå utan sällskap. Till dessa områden hörde Norrbro – hederliga Norrbro! Vem kunde ana det? Jag gick där en gång mitt på ljusa dagen för att uträtta några ärenden på Västerlånggatan. Vips hade jag en elegant herre i cylinderhatt efter mig. Jag blev halvt vettskrämd när han stod och väntade ut mig bod efter bod, och tog till sist min tillflykt in i Rosenbad, där min förmyndare, statsrådet Lagerstråle, bodde. Vid den porten upphörde den odräglige mannen att förfölja mig.

21 sidor

Utdrag ur Holmgren, Ann Margret, Minnen och tidsbilder. Del 1. – 1926. – S. 161-181

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad