Foto

Portalen till Ingeniörsvetenskapsakademien på Grev Turegatan 14