Omslag Stockholms konserthus
Litteraturtips
Författare: Nyblom, Holger (1874-1953), Tengbom, Ivar (1878-1968. Stockholms stadsbibliotek

Stockholms konserthus : minnesskrift vid invigningen den 7 april 1926

Ett värdigt musikens hemvist med en fläkt av södern i linjer och färg höjer Stockholms Konserthus sin pelarsmyckade tempelfasad i huvudstadens mitt.

Så poetiskt beskriver författaren Holger Nyblom Stockholms konserthus i den här skriften, som gavs ut i samband med invigningen. I sin historiska genomgång tar han bland annat upp tidigare konserthusplaner. 1869 planerades ett konserthus på Blasieholmen, som granne med Grand Hotel. 1905 föreslogs hörnet av Linnégatan och Styrmansgatan, nära Karlaplan, och några år senare Arsenalsgatan, Birger Jarlsgatan och flera andra platser.

1917 bestämdes slutligen att Hötorget var rätt plats för Konserthuset, ”den monumentala byggnad av sten, som för all framtid skulle bliva ett tempel, där musikens heliga eld ostörd skulle få brinna”.

Men varifrån skulle pengarna komma? Jo, mitt i bekymren med finansiering kom grundplåten från oväntat håll, nämligen ett testamente. Fru Rosa Nachmanson hade bestämt att delar av hennes förmögenhet skulle gå till ”allmännyttiga ändamål eller främjande av skön konst eller vetenskap”. Hennes bror, musikintresserad liksom Rosa, var en av de ansvariga för arvet och deltog inte bara i beslutet att 400.000 kr skulle gå till det planerade konserthusbygget utan bidrog också med 300.000 kr själv.

I skriften finns mycket mer att läsa, bland annat arkitekt Ivar Tengboms text om själva byggnaden, allt från konstverk till värmepumpar. Här finns också skisser, ritningar och foton. 62 sidor.

Innehåll
Konserthusets förhistoria av Holger Nygren
   Hötorget
   Konsertförhållanden och konsertsalar i äldre tider
   Konsertföreningens bildande och dess insats i Stockholms musikliv
   Tidigare planer att realisera konserthustanken
   Den nya Konserthuskommittén bildas 1917
   Konserthuskommittén, dess arbetsutskott och Stiftelsen Stockholms Konserthus
   Pristävlan och dess resultat
   Uppdrag åt professor Tengbom att vara arkitekt för Konserthuset
Konserthusets donatorer
Konserthusbyggnaden av Ivar Tengbom
   Konstruktioner och tekniska anordningar
   Uppvärmnings- och ventilationsanordningar
   Elektrisk belysnings- och kraftanläggning
   Medverkande

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad