Foto

Bar-Lock-Institutet, rast i solen

Tre elever tar en paus och sitter i solen på Konserthusets trappa.