Stockholms adresskalender 1901
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Stockholms adresskalender 1901

Det här är en adresskalender från år 1901. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1901. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i sex huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Länsavdelning - register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. VI. Innehållsförteckning. 1267 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. En nyhet i 1901 års kalender är fotografierna på ett urval nya byggnader som uppförts under året dessförinnan. Du hittar dem under rubriken "Innehållsförteckning och information" nedan. Här finns exempelvis det hus som numera kallas LO-borgen med (Upplandsgatan 1). Från början gick det under namnet Vasaborgen. I detta hus finns en tiorumsvåning som passade utmärkt för Svenska Akademien att hysa sitt precis grundade Nobelbibliotek i. 1901 var nämligen första året Nobelpriset delades ut och biblioteket skulle tjäna som hjälpmedel i arbetet med att utse Nobelpristagare. Idag hittar du Nobelbiblioteket i Börshuset i Gamla stan.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad