Stockholms adresskalender 1923
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stockholms stadsmuseum

Stockholms adresskalender 1923

Det här är en adresskalender från år 1923. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas ganska ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var lika vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1923. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 2120 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. I 1923 års kalender ser vi betydande förändringar. Under 1922 omtaxerades till exempel Stockholms fastigheter, varpå det sammanlagda värdet ökade med 527 miljoner kr. Dessutom fick över 100 kvarter nya namn.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad