Stockholms adresskalender 1920
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stockholms stadsmuseum

Stockholms adresskalender 1920

Det här är en adresskalender från år 1920. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas ganska ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var lika vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1920. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 2113 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. 1920 genomdrevs arbetarrörelsens krav på 8 timmars arbetsdag. Denna begränsning anberopas i förordet som en av två huvudanledningar (den andra: en tidigare strejk bland typograferna) till att kalendern detta år blivit något försenad.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad