Stockholms adresskalender 1917
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1917

Det här är en adresskalender från år 1917. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas ganska ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var lika vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1917. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1939 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Detta år sker väldiga omvälvningar i Ryssland. Tsar Nikolaj II abdikerar och bolsjevikpartiet tar över makten genom den så kallade oktoberrevolutionen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad