Stockholms adresskalender 1916
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1916

Det här är en adresskalender från år 1916. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas visserligen ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var lika vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1916. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1843 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Det här året får en entusiastisk publik på Stockholm stadion se när Sverige för första gången någonsin besegrar Danmark i fotboll. (4-0) Ps.2 Naturhistoriska riksmuseet öppnar och finns upptaget under "Riksmuseet, Naturhist." i adressregistret.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad