Stockholms adresskalender 1914
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1914

Det här är en adresskalender från år 1914. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas visserligen ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var så vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1914. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1816 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Det överlägset största som händer 1914 är att första världskriget bryter ut. Det pågår ända till 1918 och skördar mängder av människoliv. Sverige deltar inte i kriget men påverkas naturligtvis ändå. Den brittiske utrikesministern Sir Edward Grey säger vid krigsutbrottet: "Nu släcks ljusen i Europa och det kommer att dröja länge innan de tänds på nytt."

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad