Stockholms adresskalender 1912
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1912

Det här är en adresskalender från år 1912. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas visserligen ofta telefonnummer (eftersom telefon inte var så vanligt som idag) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1912. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1750 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Ett par händelser från maj 1912: - Stockholm håller i olympiska spelen och blir ett föredöme i fråga om organisation och regler. Intresset för spelen är mycket stort och ses av 327 282 betalande åskådare. - August Strindberg avlider och begravs på Norra begravningsplatsen. Hans sista färd beses av 60 000 personer. Blivande ärkebiskop Nathan Söderblom håller i jordfästningen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad