Stockholms adresskalender 1911
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1911

Det här är en adresskalender från år 1911. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas oftast telefonnummer (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1911. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1718 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Adressförteckningen för Stockholms förstäder har vuxit från ca 3.000 till över 5.000 namn och adresser, vilka ordnats i en enda bokstavsföljd.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad