Stockholms adresskalender 1908
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stockholms stadsmuseum

Stockholms adresskalender 1908

Det här är en adresskalender från år 1908. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas oftast telefonnummer (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1908. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1508 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Nu har kalenderavdelningen fått en ny sortering, vilket motiveras i förordet till kalendern. Det har bland annat att göra med att Stockholms kommunalkalender börjat utkomma.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad