Stockholms adresskalender 1907
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stockholms stadsmuseum

Stockholms adresskalender 1907

Det här är en adresskalender från år 1907. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas oftast telefonnummer (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1907. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1443 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Flera kyrkor byggdes under det tidiga 1900-talet och nya församlingar ser dagens ljus. Delar av Adolf Fredriks församling döps nu om till Gustaf Wasa respektive Matteus församling. Ladugårdslands församling har upphört och ersatts av Engelbrekts, Hedvig Eleonoras och Oscars församlingar. Ps.2 Sveriges konung Oscar II avlider efter 35 år på tronen. Han efterträds av kronprins Gustaf V.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad