Stockholms adresskalender 1905
Text
Författare: Lallerstedt, H. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1905

Det här är en adresskalender från år 1905. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas oftast telefonnummer (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1905. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1344 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Det här är 50:e årgången av adresskalendern. Med anledning av detta finns ett utvidgat förord med tillbakablick på hur kalendern utvecklats under denna tid. Ps.2 1905 upplöstes Svensk-norska unionen och Norge blev ett självständigt rike. Men ännu i detta års kalender finner du i adressregistret: "Ibsen, Sigurd, Norsk statsminister, Bl. Hofslagareg. 4". Han var för övrigt son till den store norske författaren Henrik Ibsen. Ps3. Det nya riksdagshuset på Helgeandsholmen står nu färdigt.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad