Stockholms adresskalender 1903
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1903

Det här är en adresskalender från år 1903. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Vad gäller privatpersoner saknas oftast telefonnummer (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1901. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Innehållsförteckning. 1252 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. Från och med detta år har Länsavdelningen utgått, vilket förklaras och motiveras i förordet. [Se länken: Innehållsförteckning och information.] Ps.2 Telefonin var vid det här laget på stark frammarsch i Sverige och från och med 1903 hittar vi en nyhet i adresskalendern: telefonkiosker! [Se rubriken "Rikstelefonkiosker" i adressdelen.]

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad