Stockholms adresskalender 1902
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1902

Det här är en adresskalender från år 1902. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1902. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i sex huvuddelar. I. Annonsavdelning – reklam. II. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Här hittar du också personalregistret (nyfikenhetsregistret) där du kan slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. III. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. IV. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. V. Länsavdelning - register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. VI. Innehållsförteckning. 1252 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. 1902 var sista året någon blev adlad i Sverige. Det var doktor Sven Hedin, Norra Blasieholmshamnen 5 B, som konung Oscar II förlänade den äran.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad