Stockholms adresskalender 1899
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1899

Det här är en adresskalender från år 1899. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1899. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1269 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender].

Ps. I 1899 års kalender hittar vi för sista gången överingenjör S. A. Andrée i adressregistret. Han var i själva verket saknad sedan 1897 då han begett sig ut på en väldigt våghalsig expedition. Han och två medhjälpare skulle nämligen åka luftballong till Nordpolen hade de tänkt sig. Dessvärre återvände de aldrig och först år 1930 hittade man deras kroppar.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad