Stockholms adresskalender 1898
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1898

Det här är en adresskalender från år 1898. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog fast utan telefonnummer och innehåller mycket information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1898. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i fem huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1236 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender].

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad