Stockholms adresskalender 1897
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1897

Det här är en adresskalender från år 1897. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1897. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1208 sidor.

Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender].

Ps. 1897 var året för den stora Stockholmsutställningen. (Den har en särskilt kapitel i adresskalendern nedan: Allmänna Konst- och Industriutställningen i Stockholm".) Utställningen byggdes upp på Lejonslätten på Djurgården. Även Norge, Danmark, Finland och Ryssland var inblandade i utställningen. 1897 var också året då Alfred Nobels testamente öppnades. Den store uppfinnaren och entreprenören hade dött i december 1896. Han hade testamenterat sin förmögenhet till en stiftelse för att belöna personer som « gjort menskligheten största nytta »

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad