Stockholms adresskalender 1896
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1896

Det här är en adresskalender från år 1896. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1890. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1139 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender]. Ps. 1896 förberedde sig Stockholm för den stora "Allmänna Konst- och Industriutställningen" som man skulle visa upp för världen året därpå. I kalenderavdelningen hittar man ett särskilt avsnitt gällande arbetet med denna utställning. Ps.2 Som du kan se nedan delar man från och med det här året in adresskalendern i sex huvudrubriker istället för tidigare tre. Dessutom har Djursholms Villastad lyfts fram ytterligare och fått en egen del i adressavdelningen. Ps.3 Egendomsavdelningen rymmer alltmer information. Utöver kvartersregister och husägarregister finns från och med 1896 ett tomtarealsregister.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad