Stockholms adresskalender 1893
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1893

Det här är en adresskalender från år 1893. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1893. Eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Både privatpersoner och företag finns med. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du slå upp en viss adress och se vilka som bodde där på den tiden. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1191 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender] Ps. Cirkus på Djurgården invigdes i maj 1892 och finns medtagen i namnregistret i 1893 års kalender. Översiktskarta över lokalen kommer däremot först i 1894 års utgåva. Från början var det just en cirkus. Efter ombyggnader används lokalen idag främst till teater, musikkonserter och andra evenemang. Ps.2 Nu saknas återigen August Strindberg i adressavdelningen. Det beror på att han påbörjade en ny långvarig utlandsvistelse 1892, med början i Berlin. Först 1899 återvänder han till Stockholm, men då för gott.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad