Stockholms adresskalender 1891
Text
Upphov: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Stockholms adresskalender 1891

Det här är en adresskalender från år 1891. Den fungerade som dåtidens telefonkatalog kan man säga. Visserligen hittar du inte många telefonnummer i den (eftersom telefon ännu var ganska ovanligt) men den innehåller mycket annan information om Stockholm och dess invånare. I personalregistret (nyfikenhetsregistret) kan du leta upp gatuadresser och se vem som bodde där 1891, eller om du är nyfiken på att se det årets reklamannonser, så kan du se dem i Annons-Avdelningen. Adresskalendern är uppdelad i tre huvuddelar. Annonsavdelning – reklam. Adressavdelning – sortering efter namn, yrken och adresser. Kalenderavdelning – blandad samhällsinformation, allt från Stockholms alla skolor till viktiga upplysningar om resor med järnvägen och aktuella telegrampriser. Här finns också en egendomsförteckning – information om vem som äger tomter och fastigheter, indelad efter kvarter. Dessutom finns en länsavdelningen – register över personer och samhällsfunktioner utanför Stockholms stad. 1128 sidor. Här intill hittar du adresskalendern i fulltext (pdf-dokument). [För kartbilaga: se 1889 eller 1926 års kalender] Ps. Under det sena 1800-talet ökar intresset för den sortens organiserade tävlingsidrott vi ser idag markant. 1891 grundas två fotbollsklubbar som tjivats allt sedan dess: AIK och Djurgården. Hammarby följer några år senare, 1897.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad