Lustiga huset med plantering framför.
Text
Författare: Ekelöf, Gunnar (1907-1968). Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur Gunnar Ekelöfs textsamling Promenader – småprosa

Skyltens text:

I Lustiga huset flammade fönstren röda som av en inre eld och skrattande och skrikande skuggor skymtade förbi dem. På den oregerliga trappan klamrade sig den ena delinkventen efter den andra som en lus på en tjärsticka och de utanförstående skrattade åt dem och ibland skrattade delinkventerna tillbaka, ibland också inte. Och flickorna rullade ner utan styrsel, hårt stötta och blötta och uppgivna av skratt.

Ur textsamlingen Promenader – småprosa (1941) av Gunnar Ekelöf.

Många anser att Gunnar Ekelöfs poesi är ”svår”. Han ställer krav på läsaren. Hans prosa är däremot lätt begriplig för var och en. Som den lilla berättelsen om pojken som får en slant till godis, men föredrar att göra slut på den i Lustiga huset.

Skylten sitter vid Lustiga huset på Gröna Lund och invigdes 1994.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad