Foto

Erikslund/Hölö. Poeten och författaren Gunnar Ekelöf, Frödingstipendiat