Foto
Fotograf: Kjellström, John. Stockholms stadsmuseum

Erikslund/Hölö. Poeten och författaren Gunnar Ekelöf, Frödingstipendiat

Uppdaterad