August Blanches litterära skylt på Brunkebergstorg
Text
Författare: Blanche, August (1811-1868). Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur August Blanches novell Slaget på Brunkebergstorg år 1821

Skyltens text:

Icke så obetydligt annorlunda än nu presenterade sig Brunkebergstorg på den tiden. De vackra byggnader, som nu pryder torget, funnos icke då, men väl åkarhästarna med deras bihang, vilka nu lika litet som då kunna anses för någon prydnad. Mitt på torget stod ett litet trähus, vari sällsynta, vilda djur visades, och hela platsen röjde för övrigt ett vilt, ehuru icke synnerligen pittoreskt utseende.

Ur novellen "Slaget på Brunkebergstorg år 1821" ur samlingen Berättelser (1890) av August Blanche.

Novellen förekommer i något olika versioner. Tryckt bland annat i Tavlor och berättelser ur Stockholmslivet 1845. Blanche ansåg pojkslagsmål vara fostrande och skildrade dem gärna. På Brunkebergstorg fick hans klarister bita i gräset inför de fruktade jakobisterna då den utlovade hjälpen, en stark sjöman, av arga åkare doppats i en dranktunna.

Skylten står på Brunkebergstorg och invigdes 1993.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad