Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Interiör med dricksvattenfontän i Polishuset, Agnegatan 9

Uppdaterad