Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Interiör med dricksvattenfontän i Polishuset, Agnegatan 9

Uppdaterad