Stieg Trenters litterära skylt vid Centralbadet.
Text
Författare: Trenter, Stieg (1914-1967). Stockholms stadsbibliotek

Litterär skylt: Citat ur Stieg Trenters deckare Tragiskt telegram

Skyltens text:

Genom den smala entrégränden kunde jag se trafiken forsa förbi om en svart ström på Drottninggatan. Avskärmat och dämpat flöt oväsendet in som en nynnande basstämma under det ljusa plasket från bronsfiskens vattenstrålar.
   Norra sidan av den korta entrégränden utgjordes av en smutsgul fasad av ett klumpigt hyreshus, på södra sidan låg en ålderdomlig byggnad, det hårlemanska palatset, som på ett förbluffande sätt bröt mot de osköna grannarna.

Ur deckaren Tragiskt telegram (1947) av Stieg Trenter.

Här vid Centralbadet träffar Harry Friberg en gammal skolkamrat, som bor i huset med de stora glasfönstren i parkens södra hörn. Där begås ett mord – med silkespapper ...

Skylten står på Centralbadets gård och invigdes 1993.

---

Litterära skyltar sitter runtom i Stockholm, med citat som beskriver platsen där skylten är placerad. Kulturförvaltningen ansvarar för skyltarna, stockholmarna kommer med förslagen.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad