Foto
Fotograf: Stockholms stads småstugebyrå (SMÅA). Stockholms stadsmuseum

Exploatering av gatumark i Olovslunds småstugeområde. I bakgrunden till vänster Olovsberg

Uppdaterad