Hyreskontrakt från 1727.
Text
Författare: Hallman, Margareta. Stockholms stadsarkiv

Madame Ahlberg vill inte skriva på hyreskontraktet

Här är två versioner av ett hyreskontrakt från 1727. Margareta Hallman ska hyra ut "Een stuga bekläd med nya tapeter samt en kammare innanföre bekläd med paper till största deln samt ett kiök i fahrstugen och det en trappa upp i huset der till en bagarstuga med spijs och baakung och der innan före ett mörckt rum nederst wid Porten, samt en wedbodh i Portgången, der till en kiällare" till Anna Ahlberg. Fastigheten ligger i Skeppar Karls gränd, en av gränderna som sticker upp från Skeppsbron, ganska nära Kungliga Slottet på Stadsholmen.

Det ena avtalet skiljer sig litet från det andra. I det första står att av Anna Ahlberg får "intet obeskiedeligit lefwerne föröfwas, och så framt något förspörias skall hon straxt lemna och öfr:gifwa rummen och lijka fult betala hyran för ett åhr". Det vill säga: om det börjar pratas om att Anna Ahlberg för ett omoraliskt liv så har Hallman rätt att vräka henne OCH ändå få ut hyran för hela året. Det avtalet har Ahlberg inte skrivit under. Det andra avtalet som saknar denna formulering är dock underskrivet.

Bland dessa inlagor som skickats till Stockholms Magistrat och Rådhusrätt finns även ett vittnesmål från några av grannarna om att Ahlberg försökt förhala påskrivandet av hyresavtalet. Mer om fallet kanske vi kan få reda på om vi går till protokollsserien i arkivet. De finns på Stadsarkivet Kungsklippan. 

Handskrifterna är renskrivna.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad