Porträttfotografi av August Strindberg vid 25 års ålder.
Foto
Fotograf: Roesler, Robert. Strindbergsmuseet

August Strindberg vid 25 års ålder

Strindberg ägnar sig åt flera saker innan han får sitt litterära genombrott med romanen Röda rummet 1879.

Efter studier vid Stockholms Lyceum på Regeringsgatan studerar han vid Uppsala universitet från 1867. Där läser han både naturvetenskapliga och humanistiska ämnen men tar ingen examen. Han varvar sina studier med arbete och med att skriva. 

1870 får han sitt första drama, I Rom, uppfört på Kungliga teatern.

1872 återvänder han till Stockholm och försörjer sig bland annat som fri journalist. Han umgås med unga, fattiga konstnärer och hans erfarenheter från det tidiga 1870-talet kommer senare till uttryck i genombrottsromanen.

1874 anställs han på Kungliga biblioteket som då var inrymt i Kungliga slottet.

Porträttet är taget i Robert Roeslers ateljé på Drottninggatan 29.

 Uppdaterad