Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stadsmuseet i Stockholm

Majorsgatan norrut från Humlegårdsgatan. Trefaldighets kyrkan i mitten

Uppdaterad