Foto
Fotograf: Grundén, N.E.. Stockholms stadsmuseum

Majorsgatan norrut från Humlegårdsgatan. Trefaldighets kyrkan i mitten

Uppdaterad