Rönnows skrivelse till Södra förstadens kämnärsrätt 1735
Text
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Stämmer hyresvärden efter att rackare flyttat in på gården

1735 hyr skrivaren Carl Otto Rönnow en gård på Södermalm av hökaren Lars Bonde. Under hyrestiden säljs emellertid gården till en av Rönnows grannar, hökaren Lars Söderström. Denne låter uppföra skjul och stall på tomten och hyr ut rum till stadens rackare, en mycket illa sedd yrkeskategori. Med rackare avsågs vanligen en dräng till bödeln, som förutom att hjälpa denne med att plocka ned lik från galgen med mera begravde självmördare och slaktade hästar och hundar. Ibland ingick även att köra bort avfall ur staden om nätterna i arbetet.

Rönnow menar att hans heder och ära befläckats då folk tror att det är han som hyser rackarna, ”detta obehagelige follcket”. Den som dagligen ”umgänge med rackaren plägar  borde uti ingen annan comparation komma än med rackaren och således afstängas ifrån ährligt follck” skriver han vidare, och fortsätter: ”Gud är mitt wittne med hwad för hiertans ängslan och innerlig förtreet iag i denna sommaren måst uti mig bära, smälta, gå och plågas med”.

Skammen är så stor att Carl Otto Rönnow börjat undvika människor: ”iag har så godt som nästan icke en gång hwarcken kunnat sedt på follck eller tahla med follck, ty alltid de omdömmen för mig lupit och kommit, der går en man som hyser rackarne hoos sig”.

Enligt Rönnows uppfattning har den nya ägaren brutit mot hans hyreskontrakt och därför skriver han denna inlaga till Södra förstadens kämnärsrätt i hopp om att de ska döma till hans fördel. Slutligen listar han vilken kompensation han anser sig ha rätt till: Inte mindre än 2606 daler, en stor summa pengar.

Här kan du ta del av hela handskriften som är renskriven.

Uppdaterad