Blyertsteckning av stenhus i tre våningar. Intill huset ligger en kaj med båtar.
Bildkonst
Konstnär: Strindberg, Axel (1845-1927). Strindbergsmuseet

August Strindbergs födelsehus på Riddarholmskajen. Teckning av Axel Strindberg 1909.

August Strindbergs födelsehus på Riddarholmskajen. Teckning av brodern Axel Strindberg (1845-1927).
Strindberg föddes i det här huset den 22 januari 1849. I samma hus hade hans far, Carl Oscar, sitt ångbåtskontor. Han hade inga egna fartyg utan sålde biljetter och frakter på de ångbåtar som trafikerade Mälaren.
Riddarholmen och det myllrande folklivet runt de bolmande ångbåtarna har August Strindberg skildrat i novellen Genvägar (1887).
Familjen flyttade redan 1851 till Klarakvarteren.

I byggnaden låg tidigare Sundhetskollegiet.
Huset var ett trevånings stenhus. Av teckningen framgår att det också fanns ett schweizeri med biljard samt ett värdshus.  Till vänster om porten under skylten No 12 syns texten: C O STRINDBERG ÅNGBÅTSKONTOR. 

Teckningen är undertecknad Axel Sbg 1909.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad