Tre herrar spelar kort
Bildkonst

Herrar som spelar kort 1912

Tre män spelar kort i en kontorsmiljö. En fjärde man står bredvid och ser på.

Publicerad i tidskrifte Kasper nr 32 1912.
Rubrik: Död säsong.
Text under bilden:
Chefen: Jag tror herrarne spela kort här på kontoret!
- Det är inget särskildt att göra nu.
Chefen: är brefvet till Pettersson & Karlander besvaradt.
- Nej, vi spela just om hvem som skall skrifva svaret.

Tuschlavering av Per Fredrik Röding.

Storlek i mm: 150x200