Folkliv
Bildkonst
Konstnär: Dardel, Fritz von (1817-1901). Stockholms stadsmuseum

På Norrbro

Litografi av Fritz von Dardel. Män, kvinnor, militär och barn på Norrbro.

Uppdaterad