Folkliv
Bildkonst

På Norrbro

Litografi av Fritz von Dardel. Män, kvinnor, militär och barn på Norrbro.