Oförfalskad marmelad
Text

Oförfalskad marmelad

Bilen föreställer ett intyg i syfte att klargöra att fabrikör Knutson från Varberg marmelad är äkta. Året är 1916.

Professor Lagerheim på Stockholms högskola och Johan Landin på kemisk-tekniska byrån i Stockholm intygar att fabrikör Knutsons marmelad inte är någon förfalskning utan ”fabricerad enligt rysk metod”.

Som intyget visar hade marmeladen på Knutsons marmeladfabrik fått flera fina utmärkelser, bland annat hederspris och guldmedalj vid hanterverks- och industriutställningen i Varberg 1904.

Intyget finns i Kungliga bibliotekets vardagstryckssamling. 

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Nytt i Stockholmskällan
Tema

Nytt i Stockholmskällan

Stockholmskällans databas fylls hela tiden på med historiskt källmaterial från våra museer, arkiv och bibliotek. Här hittar du senast publicerade.